Hyoho Niten
Ichi Ryu
Kenjutsu
Hontai Yoshin
Ryu Jujutsu
Tenshinsho-den
Katori Shinto

Ryu
Ryū Kyū
Kobujutsu Hōzon Shinko Kai
Daito Ryu
Aiki Jujutsu
Takumakai
Suio Ryu
Iaikenpo


Historia - Kuvia

19 soke
19.soke Inoue Kyoichi Munenori

Himenjin linnan kartta vuodelta 1695 3. soken tontti merkittynä


hijiotoshiSato Kimimaro sensei Menkyo kaiden Hontai yoshin ryu ja Mugai ryu Iaido


Hontai yoshin ryu Menkyo kaiden Densho makimonot18 soke
18.soke Inoue Tsuyoshi Munetoshi


Himenji choMikko Sallinen, 19.soke Inoue Kyoichi Munenori, 18.soke Inoue Tsuyoshi Munetoshi, Kauko Uusoksa


Takagi Oriemon Shigetoshi


Hontai yoshin ryu 19.soke Inoue Kyoichi Munenori. Tekniikkana Kuguri nage